Vetskapen om upphängning

Bra råd till när du ska hänga upp lampor

Taklampor (pendlar) och vad dom får väga
En sladd till en taklampa får bara bära en viss vikt som beror på antallet av ledare i sladden (2 eller 3) och deras tvärsnitt (0,75mm² eller 1 mm²).
Antal ledare och tvärsnitt i mm² = lampans max. vikt i kg
2x0,75 = 2,2
2x1 = 3,0
3x0,75 = 3,4
3x1 = 4,5
Upphängning
Innan du ska igång och sätta upp lampan ska du komma ihåg att stänga av strömmen. Det gör du enklast genom att tända ljuset på det ställe där din lampa ska hänga, stäng av strömmen till den plats i elcentralen och kontrollera att ljuset är släckt. Se till att ingen sätter på strömmen så länge som du arbetar med det.
Även om ljuset är släckt så kan du inte vara helt säker på att strömmen är av. Därför ska du kontrollera att det inte är spänning i några delar runt arbetsområdet, Kontrollen kan göras med spänningstester. Om du på ett ställe använder en spänningsprovare ska du vara säker på att den fungerar innan det bryts i elcentralen.

Anslutning med rör eller roset
Om sladdarna kommer ut från ett rör i taket eller från en vägg får en taklampa inte hänga direkt i dessa sladdar utan ska hängas på en krok i en lamp upphängning. En roset (lamputtag) har fasta klämmor till monteringen av lampans ledningssändare och har inbyggd avlastning. Klämmorna är markerade som i tabellen. Rosetten själv kan bära en vikt upp till 5 kg, men sladden som bär lampan har en annan begränsning (se tabellen ovanför). Om lampan inte ska hänga direkt i anslutningsstället, kan den hängas i en lampupphängning med krok och skruvgänga.

Tilslutning af ledninger i Lampeudtag

I et lampeudtag kan der være op til 4 muligheder for tilslutning, disse kaldes også klemmer og kan have nedenstående betegnelser.
N eller 0 (Nulleder)
M eller M1 (Mellemleder) spænding fra vægafbryderen
L, P, F eller M2 (Fasen) Normalt spænding fra den anden afbryder i en dobbeltafbryder.
((SYMBOL – GND. TEGN)) , J eller gnd (Jord)

Trin for trin

1: Afbryd ved måler- eller gruppetavle.
2: Fjern 3 - 5 cm af kappen på lampeledningen.
3: Afisoler og sno kobbberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.
4: Stik kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne.
Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis
der er en klemme med jordsymbol.
5: Læg ledningen så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen
fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru eller klem dækslet på
Bemærk!
Afisoleringen kun må være max. 6 mm, aflastningen i en roset skal være spændt ordentligt, og at alle dele i øvrigt skal være samlet rigtigt.