Vetskapen om placeringen av lampor i badrummet

När du ska placera lampor i ditt badrum är det några saker du ska vara uppmärksam på. Var får lamporna hänga i förhållande till fukt och vilken kapslingsklass (IP kod) dom ska ha.

Om ditt rum är högre än 2,25 m får du montera alla lampor som minimum har en kapslingsklass på IPX0. Lampan ska hänga minst 120 cm från duschmunstycket och minst 60 cm från badkaret.

Om ditt rum är mindre än 2,25 m eller om du gärna vill ha ljuset närmre din dusch eller ditt badkar, ska lamorna ha en högre kapslingsklass.

Kapslingsklasser i de olika områdena:

- Område 0ː IPX7
- Område 1ː IPX4
- Område 2ː IPX4
- Område 3ː IPX0

Se vårt utval av badrumslampor här

Hvornår ska elektrikeren kontaktas?

Det är några viktiga regler om montering av en kopplingsutrustning och är du osäker så är det då du ska kontakta din elektriker.

a) I område 0 får där inte installeras strömbrytare, vägguttag eller annat kopplingsutrustning.

b) I område 1 och 2 får det bara installeras strömbrytare i SELV-strömkrets men med en nominell spänning som inte överstiger 12V växelström (AC) eller 30V likström (DC) . Strömkällan måste befinna sig utanför område 0, 1 och 2.

c) I område 3 får vägguttag, strömbrytare och andra kopplingar bara installeras om dom
-antingen var för sig är skyddade vid separat strömkrets
-eller är skyddade med SELV
-eller är skyddade med en jordfelsbrytare med en markströmsutlösare på inte över 30mA (HFI- eller HPFI-strömbrytare. I hemmet dock HPFI-strömbrytare) findes ik i sverige. tror man bruger CE.