Vetskapen om kapslingsklassning (IP)

Syftet med IP koder är att ange lampans kapslingsklasser.

IP koden anger 2 olika saker
1) Skydd av lampan mot inträngande skadligt vatten.
2) Skydd av personer för att undgå att man berör farliga delar.

IP koderna består av bokstäverna IP  och efterföljande av 2 tal. Exempel IP 44.

Det står 4 i både första och andra siffrorna och utifrån beskrivningen nedanför kan du se att 1 siffran betyder:
•Skydd mot fasta föremål med en diameter på 1,0 mm eller mer. Skyddat mot beröring av farliga delar med trådar osv.

och ser man på siffra 2 som betyder:
•Skydd mot inträngande vatten

Om lampan ska vara i det fria ska 2. siffran i IP koden vara 1, 3 eller 4.
Om lampan ska vara i ett fuktigt område ska 2 siffran i IP koden vara 1.
Om lampan ska vara i ett vått område ska 2 siffran i IP koden vara 4.

Men du kan alltså använda dessa beskrivningar till att hitta fram till betydningen av vilken IP kod som helst.

Se vårt stora utval med utomhuslampor här.

Kapslingsklasser på utomhuslampor

Kapslingsklasser på utomhuslampor

Første ciffer angiver graden af beskyttelse mod fremmelegemer og beskyttelse af personer. Första siffran anger graden av skydd mot mot beröring, trängande föremål och skydd av personer

0 = Inget skydd

1 = Skydd mot fasta föremål med en diameter på 50 mm eller mer. Och skydda mot beröring av farliga delar på baksidan av en hand

2 = Skydd mot fasta föremål med en diamete på 12,5 eller mer. Och skydda mot beröring av farliga delar med ett finger.

3 = Skydd mot fasta föremål med en diameter på 2,5 mm eller mer. Och skydda mot beröring av farliga delar med ett verktyg.

4 = Skydd mot fasta föremål med en diameter på 1,0mm eller mer. Och skyddar mot beröring av farliga delar med trådar osv.

5 = Dammskyddat

6 = Dammtät
Andra siffran anger skydd mot vatten
0 = Inget skydd

1 = Skyddad mot vattendroppar.

2 = Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.

3 = Skyddad mot regn

4 =  Skyddad mot överspolning av vatten

5 = Skyddad mot vattenstrålar.

6 = Skyddad mot kraftiga vattenstrålar

7 = Beskyttet mod følgerne af forbigående nedsænkning i vand. Kan nedsänkas tillfälligt i vatten tian att ta skada

8 = Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkans anvisning