Vad kan du göra själv där hemma?

Goda råd om arbetet i hemmet

Det du själv kan utföra - lagligt elarbete

-    Byta eller montera stickproppar och strömbrytare, strömbrytare, apparatkontakter och transportabla eluttag ( förlängningssladd, grenuttag m.m)
-    Reparera elapparater, t.ex byta ut kablar, som leder ström till apparaten och byta ut en hållare.
-    Byte av infällda strömbrytare och vägguttag utan jord - och därmed 2-vägs - upp till 230V i hemmet. Använd det material som har en IP20 markering eller inte har IP-markering.
-    Byte av infällt vägguttag med jord - och därmed 3-vägs - upp till 230V i hemmet. Men det förutsätter att hemmets elinstallation är skyddat med en HFI- eller HPFI-strömbrytare.
-    Byta ut vanlig strömbrytare till dimmer eller till strömbrytare med tidsfunktion eller liknande i hemmet
-    Sätta upp lampor och ta ner lampor i hemmet. Det gäller också lågvoltslampor (halogenlampor) som levereras med transformator, lampor, kablar och monteringsinstruktioner
-    Ändra och reparera svagströmsstyringen och regleringsystemen, som används till att styra starkströmsfunktionerna, ex omprogrammering av intelligenta styrningar.

Det elarbete man själv kan utföra i den fasta installationen och den förändras inte i grunden under installationen. Därför uppfyller installationen i ditt hem fortfarande det regler som gällde på den tidpunkt då din elektriska installation skapades.