Vad kan du göra själv där hemma?

Goda råd om arbetet i hemmet

Det du själv kan utföra - lagligt elarbete

-    Byta eller montera stickproppar och strömbrytare, strömbrytare, apparatkontakter och transportabla eluttag ( förlängningssladd, grenuttag m.m)
-    Reparera elapparater, t.ex byta ut kablar, som leder ström till apparaten och byta ut en hållare.
-    Byte av infällda strömbrytare och vägguttag utan jord - och därmed 2-vägs - upp till 230V i hemmet. Använd det material som har en IP20 markering eller inte har IP-markering.
-    Byte av infällt vägguttag med jord - och därmed 3-vägs - upp till 230V i hemmet. Men det förutsätter att hemmets elinstallation är skyddat med en HFI- eller HPFI-strömbrytare.
-    Byta ut vanlig strömbrytare till dimmer eller till strömbrytare med tidsfunktion eller liknande i hemmet
-    Sätta upp lampor och ta ner lampor i hemmet. Det gäller också lågvoltslampor (halogenlampor) som levereras med transformator, lampor, kablar och monteringsinstruktioner
-    Ändra och reparera svagströmsstyringen och regleringsystemen, som används till att styra starkströmsfunktionerna, ex omprogrammering av intelligenta styrningar.

Det elarbete man själv kan utföra i den fasta installationen och den förändras inte i grunden under installationen. Därför uppfyller installationen i ditt hem fortfarande det regler som gällde på den tidpunkt då din elektriska installation skapades.

Vad får du göra själv?

Klicka HÄR för att läsa mer på elsäkerhetsverkets hemsida om vad du får göra där hemma.