Studio Thomas Peter Lund

I STUDIO THOMAS PETER LUND utvecklas ljus och arkitektur i ögonhöjd.

Ateljén fungerar också som en liten verkstad, där man lampor görs för hand på beställning.

Genom naturliga ljusmodeller undersöks och dokumenteras hans arbete utifrån grundläggande delar av arkitekturens värden, såsom struktur, väsentlighet, ljus, rum och material. Det handlar om att transformera ljuset- med att bearbeta olika lyshistorier, testa strukturella hierarkier och utforska materialens egenskaper.

Mer om Thomas Peter Lund

Den första lamporna som kommer från Studio Thomas Peter Lund är CLOVER lamporna CLOVER ONE, CLOVER TWO och CLOVER THREE, som består av både gemensamma och olika karaktärer.

CLOVER serien är resultatet av studier och överväganden med grunden i dansk ljuskultur från första halvan av det 20e århundradet.

Detta projektet är ett experiment av utvalda ljusteorier från perioden.
CLOVER ONE innehåller seriens mest botaniska och flytande uttryck, där den största kontrasten i ljussättningen av skärmens över och undersida uppstår.

Projektet är uppbyggt av strikta systematiska konstruktioner, som tillsammans formar en botanisk helhet. Skärmarna är varianter av lampans idealform, som är placerad i en intern symmetri, som ger en levande och naturlig form.

När skärmarna är fastmonterade, införs ett litet snitt av direkt ljus, bara tillräckligt för att skärmarna framstår som fristående och ger ett levande uttryck.

Lampan består av olika tjocklekar av ljuskänslig folie, lampans kropp utstrålar mjukt, diffust ljus, som fångas av skärmarna, om undersidan lyses upp. Ljuskontrasten mellan skärmarnas över- och undersidor samt lampans kropp ger projektet det speciella visuella djupet.