Anna-Mette Monnelly

Född: (man frågar inte en kvinna om hennes ålder)
Kända verk: Le Klint 148 Coprino
Utbildning: Arkitekt

Historik
Anna-Mette Monnelly är arkitekt och hon har studerat på Konstakademins Arkitektskola men också på MIT, där hon lärde sig mera om komplexa material. Hon är innehavare av Sight and Settlement, som ger råd inom hållbarhet, energisparande och inomhusklimat.  
Utöver detta har Anna-Mette Monnelly under ett par år undervisat i hållbarhet och arkitektur. Anne-Mette Monnellys arbete grundar sig i ett djupt intresse och respekt för materialets egenskaper. I åratal har hon utvecklat hållbar arkitektur i USA, där arbetet med att optimera hur vi använder våra gemensamma resurser har varit den drivande kraften.
Som studerande hade Anne-Mette Monnelly en utställning på Louvre, med ett projekt som avsåg framtidens material och hur de påverkar upplevelsen av att vara i det rum där de används. Arbetet med hållbar arkitektur, inomhusklimat och ressourcemanagement, utseende, naturliga former, material, hållbarhet, kombination av material – inbördes relationer, har nu också lett till utformning och design av belysning.
Arbetet leder Anna-Mette runtomkring i världen med projekt i Asien, Mellanöstern, USA och såklart också Danmark. Den stora geografiska spännvidden innebär att det finns olika behov som ska baseras på att hållbarhet kan vägas och mätas – det innebär bl.a. insamling av data, konkreta mätningar samt analyser av lokala förhållanden och specifika behov vilket är väsentligt för utvecklingen av unika och innovativa lösningar.

Visar 1 av 1 produkter
Dela dina bilder med @lampemesteren
Tagga #yesLampemesteren så kanske dina bilder blir visade här. Inspirera och låt dig inspireras, från en unik bostad till en annan.